Event-23/11/1999 Film showing

Nov 23 1999
  • Speakers: Efthimios Hatzis, Anna Maria Papacharalampous, Myrto Alikaki, Dimitris Poulikakos
  • Start Date: 23/11/1999